Anđeo – sanovnik o anđelima

Anđeli se pojavljuju u mnogim vjerskim tradicijama i mitologijama kao posrednici između čovjeka i božanskog, prenoseći poruke, štiteći i vodeći ljude na njihovom životnom putu. Njihova prisutnost donosi utjehu, nadu …